Inleiding

Het lijkt op een sluipend proces, maar aan alles komt een eind. Over een maand ia de zomer van 2018 al weer voorbij. Hetzelfde geldt ook voor het leven op aarde. Er komt een tijd dat we daar niet meer zijn. Zelfs de situatie van de aarde zal niet blijven bestaan. Laten wij eens kijken naar mogelijke oorzaken.

Astronomie

Het heelal blijft niet eeuwig bestaan. Eens komt de tijd dat de zon uitdooft, opzwelt tot een super rode reus en kouder wordt. De aarde koelt echter niet af, maar ontvangt afgestane warmte van de zon. De temperatuur op aarde wordt daardoor zo hoog, dat het leven op aarde onmogelijk wordt (Hubert Rees, de evolutie van het heelal, 1987). Eventuele inslagen van meteorieten zijn een bedreiging voor de mensheid. Een actueel voorbeeld is het mogelijk bestaan van de planeet X, die ook in ons zonnestelsel om de zon draait. Deze planeet is 10 x groter dan de aarde en bevindt zich ver achter de planeet Neptunes (Yannick Fritschy, New Scientist, 20 januari 2016). De planeet zou 1x in de 3600 jaar in de baan van de aarde komen en grote rampen op aarde veroorzaken. De Babyloniërs zouden eeuwen geleden voor Chr. al geweten hebben van het bestaan van deze planeet, die Niburu genoemd werd (Astro Nieuws, 14 januari 2016 en Wikipedia, 12 april 2016). Volgens sommige uitleggers is de planeet de veroorzaker van de rampen die in Openbaringen vermeld staan (Jezus komt spoedig, 14 juni 2016).

De kans op wereldwijde catastrofen, volgens de wetenschap

Prominente wetenschappers waarschuwen dat het einde van de wereld een stap dichter bij is gekomen (Bulletin of the Atomic Scientists, 13 juni 2016). Dit zijn (top)wetenschappers en veiligheidsexperts, waaronder 18 Nobelprijswinnaars. Zij noemen dit Doomsday, dat is een klok die aangeeft hoe groot de kans is op  wereldwijde catastrofes. De organisatie werd in 1947 opgericht en onderzocht hoe groot de kans was op een kernoorlog. De klok stond toen op 7 minuten voor 12 en in 2007 op 5 voor 12. Deze deskundigen hebben de klok in 2015 2 minuten vooruit gezet en deze staat nu op 3 minuten voor 12. De grootste dreigingen zijn regionale oorlogen, conflicthaarden, die kunnen overslaan naar andere gebieden, wereldwijde terreur, klimaatveranderingen, de modernisatie van kern- en robotwapens etc. Het gaat hier dus om feiten, die als ze niet goed aangepakt worden tot grote (wereld)problemen gaan leiden. Maar het is wel duidelijk dat er in onze tijd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de tijd voor 1900, er krachten en machten bestaan die de wereld kunnen vernietigen of grote schade aanbrengen.

Religie

De islam, het jodendom en het christendom gaan uit van een eindtijd. Dat is het einde van de wereld zoals die er nu is.

De islam

De islam noemt een aantal verschijnselen van de eindtijd, die in de Koran staan beschreven. Tijdens deze periode verschijnt de verlosser Mahdi, die samen met Isa (Jezus), de wereld zal oordelen. Tekenen zijn moreel verval zoals hebzucht, het overtreden van het verbod van sterke drank, corruptie de vervuiling van de lucht, religieuze onwetendheid etc. De radicale islam streeft naar een (religieuze) wereldoverheersing en een politieke overheersing (Trouw  22 januari 2015, James M. Anderson, 2007 en prof. dr. Johan Malan, 2007).

Het christendom

Het christendom beschouwt de teksten over de eindtijd in de Bijbel, zoals in Mattheüs 24:3-44 vermeld staan. Als het evangelie verkondigd is rond de hele wereld dan nadert de eindtijd, die zal worden afgesloten met de wederkomst van Jezus. Echter niemand weet wanneer die tijd zal zijn. Jezus zal verschijnen als een dief in de nacht, maar let wel op de tekenen van de tijden (Mattheüs 24 etc.).

Het jodendom

In het O.T. staan de toekomstverwachtingen van verschillende profeten. Volgens Talmoedische tradities (mondelinge leer) zal de bestaande wereld, 6000 joodse jaren duren. Momenteel bevinden we ons in het jaar 5776 (2016). Het joodse jaar 6000 is dus volgens onze jaartelling 2240. De laatste 2000 jaar, waar we ons nu in bevinden en het jaar van de Godsverduistering, wordt het tijdperk van de komst van de Messias genoemd. Het Messiaanse tijdperk is nog niet aangebroken, maar  het zal spoedig aanbreken (mr. drs. rabbijn R. Evers, Jodendom, 2010 en dr. Michael Schulman, Ask Noah, juni 2016). In de Messiaanse toekomst zal het rijk van David weer hersteld worden. Het zal een universeel vrederijk zijn. Tevens geldt de opstanding van de doden. De joodse rabbijnse geleerden verklaren dat wie deze opstanding loochent, hieraan geen deel zal hebben. Dit volgens de gedachte, dat de mens geleid wordt op de weg die hij zelf verkiest (mr. drs. rabbijn R. Evers).

Israël ondergaat verschillende ballingschappen, vanwege de afval van God. De laatste ballingschap bestaat uit twee delen. 1. In de landen van de aarde en specifiek in de Westerse wereld, worden de joden spiritueel vervolgd. 2. In landen waar de islam domineert worden de joden fysiek vervolgd (Rabbi P. Padwa, 25 december 2011 en prof. dr. H.M. van Praag, Joden-haat en Zion’s-haat, 2009). Volgens de Bijbel, Daniël 10 etc. en de Institutie (Het eerste boek, blz. 78)  van Calvijn staan naties onder invloed van engelenmachten. In Daniël 10:13 etc. is er een strijd tussen de engel van Media-Perzië en de engel van Israël, Michaël.

Ook de islam kent een engel. In het heilige canonieke joodse boek de Zohar, oorsprong 2e eeuw na Chr., staan opvallende teksten over de eindtijd. Er staat dat de engel van Ismaël (later de islam) voor God stond met een verzoek. Omdat Ismaël besneden was toen hij 13 jaar was, zou hij evenals Izak recht hebben op een beloning. God antwoordde dat het land Israël een lange tijd aan de zonen van Ismaël zou worden gegeven. Na de verwoesting van de 2e Tempel (door Jezus voorspelt) verdwenen veel joden uit Israël in ballingschap. God schonk de zonen van Ismaël 1300 jaar (100x13) de gelegenheid te heersen in het land van Israël. De islam ontstond in de 7e eeuw. In deze periode zou de islam voor onrust zorgen in de wereld en conflicten uitvechten met Rome/het Westen etc. Echter wanneer het volk Israël terugkeert uit de laatste ballingschap zullen de zonen van Ismaël zich hiertegen verzetten  (Zohar, deel 3, blz. 102-103). In onze tijd na het jaar 2000 zien we dat het einde van deze tijd is gekomen. Dit verklaart de huidige gebeurtenissen over en in het land Israël (Adam Eliahu Berkowitz, 14 januari 2016 en de Bijbel). Het is de tijd van de komst van de Messias volgens de prominente Israëlische rabbijn Baruch Abuhazeira (Adam Eliayahu Berkowitz, 14 januari 2016).

Huidige feiten en conclusie

Eindtijd betekent niet dat het morgen of binnenkort  afgelopen is. Na Pinksteren is de eindtijd begonnen. Maar er zijn wel een aantal feiten die de aandacht vragen. 1. De mens is nu, volgens de wetenschap, in staat om zelf de wereld te vernietigen. 2. We zien het antisemitisme en de vijandigheid tegen Israël in het Westen, in de V.N. etc. toenemen (NRC, 25 december 2015 en Leon de Winter NRC.nl, 7 mei 2016). Bij het CDA geldt een koerswijziging door mee te stemmen voor anti-Israël moties (Telegraaf, 18 juni 2016). 3. De terugkeer van de joden naar Israël. Een proces dat klein begon, al voor de 2e wereldoorlog en daarna steeds intensiever is geworden. Momenteel komen ze uit heel de wereld terug naar Israël (Ari Shavit, Mijn beloofde Land, 2013). Door de genoemde vijandigheid is de terugkeer in een versnelde fase gekomen. Dit komt overeen met de teksten in het boek de Zohar. De Torah geleerden stellen dat in het “Einde van de Dagen” het Westen en de islam proberen het Land weer af te nemen van de natie Israël. Echter de genoemde landen, de V.N. etc zullen niet luisteren naar de smeekbeden en argumenten van ons. Dit betekent dat er hierbij ook vijandige bovennatuurlijke machten een rol spelen (Yael Karni, Breslev Institute, 5 juni 2016).

Verder geldt een toename van christenvervolging in de wereld en het vaarwel zeggen van het christendom in het Westen. Maar de vraag is: “Wat betekent dit nu met de tekenen van de tijden en een dief in de nacht?” Het antwoord is: Het merendeel van de mensen in het Westen gelooft niet en ervaart geen tekenen, vanwege het gebrek aan interesse. Wellicht ervaart u het voorgaande anders. Het is per slot van rekening uw interpretatie van de werkelijkheid.

 

Als een dief in de nacht, dr. H. Dubbelman