Inleiding

De gebeurtenissen in het Midden Oosten zijn zeer complex. IS wil een jihad tegen het Westen en strijdt tegen het Sjiitische leger in Irak en streeft naar een Islamitisch Soennitisch wereldkalifaat in de wereld (AD, 14 en 15 maart, 2015). Dit gaat gepaard met veel geweld en wreedheid. Het Islamitische Sjiitische leger met de Sjiitische extremisten in Irak en Hezbollah in Syrië die strijden tegen het Soennitische IS, worden gesteund door de Sjiitische theocratie in Iran. Maar ook de Sjiitische leiders in Iran willen een Sjiitisch kalifaat. Beide Islamitische stromingen bestrijden elkaar al eeuwenlang op leven en dood. Ze zijn even gewelddadig, maar hebben één ding gemeen. Zij willen zowel Israël als het Westen van de kaart vegen. Daarom is het Soennitische IS en het Sjiitische Iran ook een vijand voor het Westen en een gevaar voor de wereldvrede. Ze beschikken beiden over terreurcellen in de hele wereld. Dit is mede  mogelijk geworden vanwege de massa-immigratie naar het Westen. In het Midden Oosten is de vijand van je vijand ook jouw vijand en niet je vriend. (Dagelijkse Standaard, 13 maart 2015). Nu IS nederlagen lijdt in Irak dreigt de beweging met aanslagen in het Westen. Genoemd zijn Washington, Londen, Parijs en Rome. In Libië bestrijden Islamitische milities elkaar op leven en dood. Er geldt wetteloosheid en IS  heeft zich daar gevestigd. Het land is een broeinest voor terrorisme aan de poort voor Europa (AD, 25 februari 2015). Het relatief veilige Tunesië werd op 18 maart 2015 geconfronteerd met een dodelijke  aanslag (AD, 19 maart 2015). Ook  in Nederland is terrorisme een groot probleem. Een aanslag is reëel zegt de terrorismebestrijder Dick Schoof (Reformatorisch Dagblad, 11 maart 2015). De groep Boka Haram in Nigeria heeft zich inmiddels verbonden aan IS.  Boko Haram doodde in 2014 al 10.000 mensen. Daarbij geldt ook nog de strijd om het bezit van Israël als het Heilige Land en het vertrek van Joden naar daar naar toe een rol. Dit is mede het gevolg van het niet meer veilig zijn in Europa met het toenemende antisemitisme. Westerse leiders denken dat deze kwesties met politieke middelen en door onderhandeling op te lossen is.

Vragen

Zijn bovengenoemde verschijnselen slechts een politieke machtsstrijd?

Bestaan er aanwijzingen vanuit de Bijbel?

Zouden er ook geestelijke machten een rol spelen?

Begonnen wordt met teksten uit de Bijbel en vervolgens opmerkelijke teksten uit het Joodse boek de Zohar, deel 3,1984. Zohar betekent Glans. 

De zegening van Ismaël

Ismaël en Izaäk zijn halfbroers en Jacob en Ezau zijn tweelingen. Beiden zouden met hun afstammelingen een belangrijke rol  spelen in de wereldgeschiedenis en in het antisemitisme. De afstammelingen van Ismaël brachten als de Islam het monotheïsme van Abraham naar veel gebieden in de wereld. Speciaal naar het oosten en het zuiden, waaronder grote delen van Afrika en Azië (Rabbi Avraham ben Jacob Greenbaum, 19 maart 2015). Ismaël betekent God hoort. God hoorde de stem van de jongen en zei tegen Hagar dat Hij Ismaël  tot een groot volk zou stellen, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij zal een woudezel van een mens zijn (Genesis 16:12 en Genesis 21:20). Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen zal tegen hem zijn. Hij zal wonen voor het aangezicht van zijn broers. God was met de jongen en hij werd groot en werd een boogschutter. Deze zegening en profetie zal doorwerken in de wereldgeschiedenis. De geschiedenis van de mensheid  bestaat uit een botsing tussen  culturen en beschavingen. Dit  proces kan zinloos of onnodig zijn. Dat is de komst van het Koninkrijk van God. Dat gaat gepaard met strijd, die generaties voortduurt tussen de machten van goed en kwaad. De Islamitische Staat wil de hele wereld beheersen (AD 14 en 15 maart 2015). Strijd brengt veel pijn en moeite met zich mee (Rabbi Avrahm ben Jacob Greenbaum, maart 2015). Israël kreeg hierbij als opdracht om God en Zijn Naam aan de wereld bekend te maken.

Engelenmachten in de Bijbel

In Efeziërs 12 noemt Paulus over het niet strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en geestelijke boosheden in de lucht. In  Daniël 10:13 staat dat er een 21- dagen gevecht is in de hemelse gewesten tussen een hemelse boodschapper en de engelenvorst van Perzië. In Daniël 20 wordt de engelenvorst van Griekenland genoemd. In Daniël 10:21 staat vervolgens dat in de hemelse sferen de engelenvorsten van de overige naties in de wereld de hemelse boodschapper niet kwamen helpen tegen de twee engelenvorsten (Rashi’s Commentaar). Alleen de engelenvorst van Israël, Michaël, hielp. Michaël betekent Wie is als God. Calvijn zegt dat zekere Engelen als stadhouders over koninkrijken en landschappen verordineerd en bestemd worden (Institutie,1977). Helaas wordt er in de kerk weinig aandacht aan deze materie besteed. 

Een opmerkelijke tekst vermeld in het Joodse boek de Zohar

Deze tekst is 1800 jaar geleden geschreven, vóór de islam die 1100 jaar later omstreeks 700 jaar na Chr. ontstond. Het Christendom verliest in die tijd veel terrein aan de Islam onder leiding van de nieuw opgekomen engelenvorst van Arabië (Dr. F. de Graaff, Anno1000-Anno 2000, 1976). In de Zohar staat: dat deze engelenvorst verscheen bij God en stelde, omdat Ismaël ook besneden is, zoals Izaäk, hij dus eveneens recht heeft  op een hemelse beloning en het Heilige Land. God gaf de Islamieten, doordat ze besneden zijn, een deel van het Heilige Land ten koste van de hemelse verbinding. Zij mogen in het Heilige Land een lange periode heersen, omdat Israël in ballingschap is als straf omdat het God verliet. Dit duurt tot de periode als Israël terugkeert uit de (laatste) ballingschap. De Islamieten zullen o.a. met terreur verhinderen dat Israël terugkeert naar het Heilige Land. Dit zal duren tot de Verlossing. De Islam zal in de wereld voor veel onrust zorgen en oorlog voeren tegen Rome (het Christendom) en de Westerse naties en ook dicht bij Jeruzalem. Een verre natie zal tegen Rome en het Westen opstaan. God zelf zal uiteindelijk ingrijpen tegen de vijandschap van zowel de zonen van Ismaël als van de  engelenvorsten en politieke machten van de naties tegen het Joodse volk.                        

De strijd om het Heilige Land

De strijd om het Heilige Land en de onrust in het Midden Oosten is een strijd tussen de engelen in de hemelse gewesten (Zohar). Israël heeft alleen recht op het Heilige Land, onder voorwaarde, als het leeft volgens Gods wetten. Als Israël hieraan niet voldoet dan zal het niet lukken om dit te realiseren en de Islam het hoofd te bieden. Conventionele/politieke middelen om vrede te verkrijgen blijven mislukken. Geen enkele politicus weet de oplossing.  (Rebbetzin Ester Jungreis, 29 november 2012). 

Samenvatting en conclusie

De huidige Islamitische landen staan vijandig tegenover Israël. Volgens het heilige boek de Zohar is de inspirator de engel van Ismaël. Hamas, Hezbollah, IS, Iran etc. willen Israël uitroeien en vernietigen onder de hemelse gewesten. In de Zohar staat dat de Islam voor veel onrust in de wereld zal zorgen. Hij zal een wilde man zijn. Zijn hand zal tegen de hand van allen zijn en de hand van allen zal tegen zijn hand zijn (Genesis16:12). Dit zien we nu in  onze tijd gebeuren met hun onderlinge strijd in het Midden Oosten en de terreur en aanslagen in Europa, het vermoorden van Christenen en zelfs van gematigde Islamitische burgers. De Zohar stelt ook dat de Islam zal strijden met het Joodse volk om het bezit van het Heilige Land en hen veel zal laten lijden met aanslagen. De beroemde Rabbi Luria voorspelde in de 16e eeuw, dat de Islamieten 1300 jaar het land Israël zouden overheersen. Dat is een eeuw voor elk van de leeftijd (13 jaar) van Ismaël toen hij werd besneden. Mohammed stierf  in het jaar 632 jaar na Chr. Kort daarna veroverden zijn opvolgers Jeruzalem en het hele land op de Christenen. De staat Israël werd ingesteld in 1948 na Chr. 1300 jaar later. De strijd zal gaan om het bezit van de meest heilige plaats op aarde, de Tempelberg  in Jeruzalem. Het Hemelse Jeruzalem bevindt zich boven deze berg. Twee moskeeën staan op de berg. Het is dus niet slechts een politieke kwestie, zoals Westerse politici denken. Er is ook een geestelijke strijd aan de gang. Wellicht tussen Michaël (Openbaringen 12:7) en de  overige engelen met hun naties die tegen Israël zijn en de elkaar bestrijdende engelen van de Islamitische stromingen (Dr. Michael Schulman, 19 maart, 2015). De vraag is of u dit geloofwaardig vindt of dat het wel meevalt. Aan u de keuze.

Geestelijke machten in het Midden Oosten, dr. H. Dubbelman