Inleiding

 

De Europese cultuur was eeuwenlang verbonden met het christendom, volgens Dr. F. de Graaff. Hij constateerde al in 1969 een proces van neergang van dit christendom naar secularisatie. Zijn analyse was dat het christendom in verval is geraakt rond het jaar 1000. Omstreeks het jaar 2000 verwachtte hij dat er een nog grotere crisis in (West)-Europa zou ontstaan (Als goden sterven, 1969 en Anno Domini 1000 - Anno Domini 2000, 1977). Kritiek was er van theologen, predikanten etc. Zij ontkenden dit en vonden zijn analyse pessimistisch en speculatief. Hij gebruikte voor zijn onderzoek een metahistorisch concept op basis van Psalm 82: God staat in het midden van goden en het oordeel van deze goden.

 

Metahistorie

De metahistorie gaat er vanuit dat de zichtbare wereld verbonden is met de onzichtbare geestelijke wereld. De Bijbel kent hiervan voorbeelden, zoals in Daniël 10:13-20, waar de engelen van de rijken Perzië en Griekenland genoemd worden. Culturen staan onder invloed van bovennatuurlijke tussenwezens. Calvijn schrijft dat zekere engelen als stadhouders over koninkrijken en landschappen verordineerd en bestemd worden. Ja, daarom worden ze meer dan eens goden genoemd. Dit omdat ze ons in hun dienst als in een spiegel, de Godheid enigermate voor ogen stellen (Institutie, I. 14 etc. ) De Graaff stelt dat het westerse cultuurgebied geleid is door een tussenwezen.

 

De engel is volgens Psalm 82 door God geoordeeld. Deze engel werd in het westerse christendom aangezien voor Jezus, de Zoon van God. Een levenslange studie van de Bijbel, de cultuur en de godsdienst van Israël en de Europese cultuur, leerden De Graaff, dat de westerse wereld een verkeerd beeld heeft gehad van Jezus. Hij schreef hierover twee boeken. Dit zijn Jezus de Verborgen deel I en II (1987 en 1989). Hij beweerde dat de een meer in geestelijke zaken is doorgedrongen dan de ander. Niet door het verstand, maar door openbaring. Zoals al is opgemerkt, zag De Graaff dat er rond het jaar 2000 een grote verandering zou optreden in de Europese cultuur.

 

Vraag: Is zijn zienswijze vanaf het jaar 2000 uitgekomen?

 

Het jaar 2001. De Islam wordt militant tegen het Westen. Een voorbeeld is de verwoesting van de Twin Towers. Gevolgd door massa immigratie naar (West)Europa en de opkomst van de Islam (SDB, 2018) Europa wordt voor de derde keer geconfronteerd met islamisering. Niet door de jihad, maar sluipend vanwege tolerantie. Al 1400 jaar probeert de Islam West en Midden Europa in haar greep te krijgen. Wat in vorige eeuwen militair niet lukte, gebeurt nu door de immigratie.

 

Voorbeelden

 

De demografie in een land kan snel verschuiven. Dit blijkt in Libanon, waar vanaf de 50-er jaren van de vorige eeuw tot nu het aantal christenen van 60% van de totale bevolking afgenomen is tot 39%. Binnen twee generaties is een christelijk land overwegend islamitisch geworden.

 

De godsdiensten van Perzië (Zoroastrisch), Afghanistan (boeddhistisch), Pakistan (Hindoeïstisch) en Egypte (christelijk) waren tolerant voor de Islam. Ze zijn veranderd in islamitische landen.

 

In 1962-1970 waren er ongeveer 1,2 miljoen moslims in Europa en nu 30 miljoen. In 2050 is de demografische schatting 75 miljoen (SDB.com, 2 april 2018).

 

Volgens prof. Dr. Jan Latten (demograaf) kan Nederland 24 miljoen inwoners aan. Het dringt nog niet bij iedereen door: De macht van het demografisch getal gaat de samenleving fors veranderen. Hij maakt zich zorgen over de snelle bevolkingsgroei, vanwege immigratie (Telegraaf, 25 augustus 2018).

 

De christelijke schrijver H.C. Boon-Sloof pleit in het RD voor de bescherming tegen islamitische invloeden (Jeffrey Schipper, 29 augustus 2018).

Als voorbeeld: Turkije, lid van de NAVO sinds 1952 en toen het nog een heel ander Turkije was, wordt al meer dan tien jaar in toenemende mate geradicaliseerd door president Recep Tayyip Erdogan. Erdogan heeft ook de NAVO-verplichtingen gestaag ingetrokken, zoals "de democratie te handhaven, met inbegrip van het tolereren van diversiteit”. Diversiteit tolereren? Denk aan de genocide op Armeense christenen in Turkije en de vervolging en uitzetting van Griekse christenen (Gladstone Institute, 5 september 2018).                                

 

Sietske Bergsma (19 februari 2016) vraagt zich af wat er nog over is van de Nederlandse cultuur en of er helemaal een einde aankomt (Dagelijkse Standaard, 20 februari 2016). Onze cultuur verandert razendsnel. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de politieke correctheid en aan de andere kant door het  enorme aantal immigranten.

Bovendien moedigen sommige moslimleiders de immigranten aan om zich te verzetten tegen assimilatie met Europese culturen. Dergelijke opzettelijke niet-assimilatie heeft in heel Europa tot culturele botsingen geleid. Als de huidige trend van islamisering doorzet, zal het niet lang duren voordat politiek correct Europa moslim-staatshoofden kiest die de naleving van de sharia en tolerantie voor de jihad eisen (Gladstone Institute, 6 september 2018).

 

Nederland is ‘diverser dan ooit, dat valt ook buitenlanders op zoals de 26 jarige Zuid-Afrikaan Karl Kemp, die in Nederland werkt voor een internationale organisatie in De Haag. Hij woont in een wijk met verschillende nationaliteiten. Groepen mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden leven er volledig langs elkaar heen. Hij ziet met dit verschijnsel een vergelijking met Zuid-Afrika. Onze Nederlandse samenleving verkeert inzake de haperende integratie in een rouwproces. We gaan door alle fasen van rouwverwerking: ontkennen, woede, vechten, neerslachtigheid en aanvaarding. We zitten nu tussen neerslachtigheid en aanvaarding zegt de cultureel psycholoog Keyvan Shahbazi, die verbonden is aan de Politieacademie. De situatie van vroeger, zoals Wilders en Baudet wensen, van een homogene bevolking keert niet terug. Uiteindelijk zal het goed komen. Karl Kemp is somberder. Het kan goed zijn, dat de Europese beschaving op zijn eind loopt. Hij wijst op de onverschillige omgang van veel Nederlanders, maar ook van andere Europeanen met de eigen tradities en cultuur. Immigranten uit moslimlanden zijn veel trotser op hun afkomst, cultuur en gemeenschap (Wierd Duk, De Telegraaf, 6 september 2018).

 

Andere feiten

 

God en geloof verdwijnen verder uit Nederland (Trouw, 2016). De kerk bereikt jongere generaties (bijna) niet meer. Feminisering in de westerse cultuur op basis van het gelijkheidsbeginsel. De definitie van feminisering is de invloed van het vrouwelijke in de samenleving (Sociologie 2018). Zoals te weinig meesters in het primaire onderwijs en meer (top) vrouwen in organisaties (De Volkskrant, mei 2017 en PW net, 8 juni 2017)  De invloed van sociale media, de indoctrinatie via de media etc. Aantasting en verandering van de gezinssamenstelling, o.a. door andere samenlevingsvormen. De problemen met integratie, door segregatie in de samenleving en de enorme technologische veranderingen, waarbij het voor oudere generaties moeilijk is dit tempo te volgen.

 

Conclusie

 

De (West) Europese samenleving ondergaat na het jaar 2000 enorme veranderingen. Het christendom bevindt zich hierbij in een nog grotere crisis. Het wordt verdrongen door het proces van secularisatie met alternatieve levensvormen, en niet-christelijke godsdiensten. Intern wordt het imago van het christendom verzwakt c.q. beschadigd door de gebeurtenissen in de RK kerk en onderlinge verschillen m.b.t de Bijbel uitleg in de protestante kerk.  De geloofwaardigheid van het christendom staat op het spel.

Heeft West-Europa rond het jaar 2000 een culturele verandering ondergaan?, dr. H. Dubbelman