Inleiding

 

Het joodse volk heeft het in de wereldgeschiedenis heel moeilijk. Voorbeelden staan in de Bijbel en  blijken uit de geschiedenis. Er is tot nu toe weinig veranderd. De huidige aanval van Hamas (1) is hiervan een feit. Zo wil Hamas Israël vernietigen. Jodenhaat doet zich ook voor in het Westen. De agressieve sfeer bij demonstraties tegen het joodse volk laten dit zien (Nausicaa Marbe, Telegraaf 21 Oktober 2023, Nederlands Dagblad, 21 oktober, 2023). Overal in Europa trekken de demonstranten van leer tegen Israël. De boodschap die uitgedragen wordt, is dat Palestina van de rivier tot de zee vrij moet zijn van Joden en dat Israël van kaart geveegd moet worden (Haatfestijn, Telegraaf, 23 oktober 2023). In een document van Hamas van 2017 staat: “een volledige bevrijding van Palestina, van de zee tot de zee” (Rabbijn Evers, Jodendom Online, 11 oktober 2023).

 

Iran schaart zich achter Hamas. Het regime wenst Israël te vernietigen (Dr. Jürgen Buhler, ICE president, 9 oktober 2023 en prof. dr. Afshin Elian, in Goedemorgen Nederland op NPO 1, 9 oktober 2023). Daarnaast werkt Hamas samen met Hezbollah (2) in Libanon (Ton van Gurp, Nu.nl, 9 oktober).

 

“Ik hoop dat de staat van oorlog met Israël permanent wordt en dat het land aan alle grenzen oorlog voert ", vertelde een media-adviseur van Hamas in de New York Times. Hij gaat er vanuit dat 'de Arabische wereld achter ons zal staan' (Interviews met kopstukken Hamas: door aanval 'nieuwe status quo’, New York Times, 9 november 2023).

 

Opgemerkt wordt dat er in de wereld nog geen 16 miljoen Joden zijn. Dit is nog minder dan dat er Nederlanders zijn (Leon de Winter, Opinie in de Telegraaf, 1 november 2023).

 

Het artikel gaat over volken of organisaties die met hun acties het Joodse volk wilden of willen vernietigen. Het beperkt zicht tot enkele voorbeelden. Het is een verkennend onderzoek.

 

Het gaat hier niet om de ballingschappen in de wereld (inclusief de vernederingen) die het Joodse volk nog steeds moet ondergaan.

 

De voorbeelden komen zowel uit de Bijbel als uit de huidige geschiedenis.

 

Vragen zijn:

 

1. Welke volken en politieke machten hebben het doel het Joodse volk te vernietigen?

2. Welke Metahistorische geestelijke macht inspireert de vernietiging?

 

Voorbeelden (3) in de Bijbel

 

Exodus 1:15-16. De koning (Farao) van Egypte beval aan vroedvrouwen om pas geboren jongens te doden. Exodus 13:17-20. De achtervolging van Farao en 600 ruiters naar Israël bij de doortocht door de Schelfzee.

 

Exodus 17:8-15. De strijd van Israël tegen Amalek. Jozua overwon Amalek. De Here zei tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: De Here is mijn banier. En hij zei: De hand op de troon des Heren! De Here heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht.

 

Deuteronomium 25:17-19. Amalek moet uitgeroeid worden. Denk wat Amalek u gedaan heeft tijdens uw tocht uit Egypt. Toen het de zwakken in de achterhoede aanviel. Gij zult daarom de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen en vergeet het niet.

 

Deze bijbelteksten betekenen dat het Joodse volk tot het eind van de wereldgeschiedenis geconfronteerd zal worden met een tegenstander van het type Amalek. Dit kan een natie, macht, cultuur en een terroristische organisatie zijn.

 

In het artikel “Vechten tegen de geest van de natie Amalek” (in het tijdschrift International Christian Embassy Jerusalem, 9 maart 2023) staat dat sindsdien dit volk, de natie Amalek, het archetype van de vijandschap voor Israël werd, waarbij zelfs God verklaarde: “De HEER zal oorlog voeren met Amalek van generatie op generatie” (Exodus 17:16).

 

En in reële zin wordt de slepende rivaliteit tussen het Huis van Kish en het Huis van Agag meer dan 600 jaar later opnieuw afgespeeld in het verhaal van Esther.

Esther 3:1-15. Het feest van Poerim, een van de meest vreugdevolle feestdagen in Israël, is gebaseerd op het verhaal van Esther. De gebeurtenissen van het boek of de “boekrol” van Esther vonden plaats tijdens de Joodse ballingschap in Perzië onder koning Ahasveros (Xerxes/486-465 v.Chr.). De geestelijke wortels van het verhaal dateren echter uit de tijd dat Saul (uit het Huis van Kish) voor het eerst als koning over Israël regeerde (4).

 

In het boek Esther 3:10 staat dat de Agagiet Haman de Joden wilden vernietigen. Zin opzet mislukte door toedoen van de joodse koningin Esther. Hij werd tenslotte gedood.

 

De Holocaust

 

De Holocaust, ook wel Shoah (5), Shoa of Sjoa (Hebreeuws: Ha-Shoah) genoemd, was de systematische Jodenvervolging en genocide door de nazi's en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de overheersing door nazi-Duitsland werden er tussen de 5, 1 en 6 miljoen Europese Joden vermoord. De moorden vonden grotendeels plaats in vernietigingskampen in gaskamers en bij massa-executies door Einsatzgruppen (6) (Wikipedia, de vrije encyclopedie).

De aanval van Hamas op 7 oktober 2023 in Israël

 

De Hamas-aanval in Israël in 2023 was een gecoördineerde verrassingsaanval door de militante beweging Hamas vanuit de Gazastrook op Israël, onder de naam Operatie Al-Aqsa-storm.

 

Op de ochtend van 7 oktober 2023 werden door Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten op Israëlische plaatsen in de grensstreek en op de grote steden Tel Aviv en Jeruzalem afgevuurd. Honderden militanten doorbraken de grens met Israël en richtten in het grensgebied bloedbaden aan, waarbij ten minste 1.300 burgers en militairen werden gedood. Naar schatting 200-250 personen werden gevangen genomen en als gijzelaars naar Gaza overgebracht. Hamas verklaarde dat de aanval een reactie was op het geweld van Israëlische kolonisten, de blokkade van de Gazastrook, de ontheiliging van de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem, evenals op de wreedheden die in de afgelopen decennia van Israëlische zijde waren begaan tegen het Palestijnse volk (Wikipedia).

 

Het doel van Hamas is niet om Gaza te besturen en het van water en elektriciteit en dergelijke te voorzien”, maar om “de situatie volledig omver te werpen”, zei een lid van het politieke bureau van de terreurgroep.

 

Hamas heeft geen belang bij het besturen van Gaza, maar wil een eindeloze oorlog met Israël, vertelden leden van de terroristische groepering aan The New York Times in een hoofdartikel dat woensdag werd gepubliceerd. Volgens de Hamas-leiders was dat een van de belangrijkste doelstellingen van hun invasie van 7 oktober in de noordwestelijke Negev, waarbij duizenden gewapende terroristen 1.400 mensen afslachtten, voornamelijk burgers, meer dan 5.000 anderen verwondden en meer dan 200 gijzelaars meenamen naar Gaza (The New York Times, november 2023).

 

De  geestelijke macht die aanzet tot de vernietiging van Israël

 

Algemeen

 

De Farao en Egypte

 

Alle individuen, naties etc. in de wereld vallen onder het oordeel van God. Dus ook de Farao en de engel van Egypte bij de onderdrukking van Israël. Zodra Gods oordeel (7) tegen de Farao en de engel van Egypte uitgesproken werd, verloor de engel zijn positie en macht in zijn specifieke geestelijke sfeer (De Zohar, Volume III, 154). De Engel Gods die vóór het leger van Israël uit ging, ging vervolgens achter (Israël) staan en voor het Egyptische leger (Exodus 14:19-21). Waarom ging de Engel van God achter Israël staan? Het doel was om het Joodse volk te verdedigen tegen de vijandige engelen in alle onzichtbare geestelijke sferen (8), die waren gekomen om tegen Israël te strijden. Dit dus nadat God de beschermengel van Egypte al had gestraft. Op dat moment verscheen vanuit de hoogste geestelijke sfeer de grootste engel  om de Farao van Egypte en zijn leger bij te staan en met hem 600.000 vijandige engelen tegen Israël. Deze engelen vorst was Samaël (9), de grote tegenstander van God en aanklager bij God tegen Israël (The Zohar, Volume III, pag.157 en by Dr. Moshe Katz, Hidden Codes in the Torah, 2013).

 

Mozes bleef echter zeer verontrust in zijn geest, vanwege Samaël, die sinds de uittocht uit Egypte niet was opgehouden met het indienen van beschuldigingen tegen Israël bij God (Louis Ginzberg, The Legends of the Jews 3:1 ,1909).

 

De strijd tegen Amalek (Exodus 17:8-16 en Esther Deel 3:1-23).

 

Amalek is de eerste natie, die het volk Israël wilde vernietigen en had geen vrees voor God (The Zohar, Volume III, pag. 203-207 en Deuteronomium, 24:18). Mozes was zich bewust dat er in de Hemel een oorlog zou plaatsvinden. Het was geen oorlog  van vlees en bloed, maar tegen Samaël, die  vanuit de geestelijke wereld Amalek hielp (The Zohar, Volume III, pag. 205-206). Mozes zag (in zijn geest) dat Samaël zou strijden voor Amalek (The Zohar, Volume III, pag.206 en Dr. Moshe Katz, Hidden Codes in The Torah, 2013).

 

Haman

 

Hamans poging om het Joodse volk te vernietigen is een direct gevolg van de historische en filosofische veldslagen tussen Amalek en Israël. Als afstammeling van Agag, die koning van Amalek was, wist Haman van de Joodse overwinningen op Amalek. Dat was in de woestijnen in de tijd van koning Saul en definitief vastgelegd in Joodse teksten. Zijn verlangen om de Joden als natie uit te roeien was een direct gevolg van deze historische strijd tussen Israël en Amalek (NJOP (10)).

 

Haman wordt geïnspireerd door der engel Samaël. Hij is de vijand van God en Zijn volk. Hamans complot is om het Joodse volk in Perzië uit te roeien (Erin Davis, Bible every day, Februari 2021).

 

De Holocaust

 

De Zohar vertelt ons dat het hele doel van Samaël is om schade en vernietiging toe te brengen aan het volk van Israël (The Zohar Vol. IV p.194-195bb). De ergste schade die het volk Israël is overkomen, is de vernietiging van de Eerste en Tweede Tempel en de Holocaust (The World's Best & Most Scientific Site on Bible Codes, 11 augustus 2012) (11).

 

Professor Haralick vond dat er een relatie is Samaël en Hitler. Hitler is de directe oorzaak van de Holocaust. Vervolgens wordt  het woord Nazi aan de woorden Samaël en Hitler toegevoegd. Samenvattend geldt er een relatie tussen Samaël, Hitler, Nazi en de Holocaust (The World's Best & Most Scientific Site on Bible Codes, 11 augustus 2012).

 

Gaza en Hamas

 

Prof.dr.  W. J. Ouweneel beweert dat een engelenvorst Hamas inspireert (Nederlands Dagblad, 20 oktober 2023). Wie is deze vorst?

 

Samaël en Hamas

 

Sinds de Palestijnse verkiezingen van januari 2006 is Hamas de dominante politieke kracht in Gaza. Rabbi Glazerson en professor Haralick vonden een relatie tussen Samaël en Hamas en hun financiële sponsor Iran. De Palestijnse groep Hamas staat bekend om hun terreurtactieken en geweld tegen het volk Israël. Het handvest van Hamas roept op tot de vernietiging van de staat Israël (The World's Best & Most Scientific Site on Bible Codes, 11 augustus 2012).

 

Het is gemakkelijk in te zien dat de ideologie van Hamas autocratisch, antidemocratisch en anti-Joods is, en het bestaan van de staat Israël niet erkent (Eretz Tijdschrift, 25 juni 2007).

 

Conclusie

 

Een aantal volken en organisaties zijn genoemd die Israël wilden of willen vernietigen. Zij worden vergeleken met het volk van Amalek, dat genoemd is in de Bijbel en handelen in de geest van Amalek. Amalek is het archetype voor de naties die het Joodse volk willen elimineren etc.

 

In naties die sterk antisemitisch zijn kan de gelegenheid ontstaan dat de geest van Samaël zich hierin  infiltreert. In elke natie is de kans aanwezig om latent of manifest tegen Joodse mensen te zijn. Ook  de geschiedenis van het christelijke Europa kent hiervan voorbeelden (F. de Graaff, als goden sterven, 1969).

 

Zo'n duizend jaar geleden, in de 11de en 12de eeuw, begonnen de Kerk en overheden de Joden meer en meer te beschouwen als een gevaar voor de christelijke samenleving. Contact met hen moest zoveel worden vermeden. Joden mochten geen publieke functies bekleden, grond bezitten of christenen in dienst hebben (Stads wandelkantoor, Jodenvervolging in de middeleeuwen, mei 2020).

 

De Jodenvervolging in het christelijk Europa kwam op gang rond het jaar 1000. Ook het Midden-Oosten kende gruwelijke Jodenvervolgingen. Een van de vele oplevingen van Jodenhaat en -vervolging vond plaats in de 19e eeuw; in die periode werd ook de term antisemitisme ingevoerd (Wikipedia).

 

In de Islam kon een oprechte vroomheid en liefde tot God bestaan. Op het punt van tolerantie is de Islam de meerdere van het christendom. Mohammed heeft een unieke tolerantie jegens Joden en Christenen voorgeschreven (Dr. F.de Graaff, Als goden sterven, 1969). Na verloop van tijd is dit veranderd.

 

Gedurende duizenden jaren woonden er Joden in Arabische landen. Vele Joodse gemeenschappen zijn ouder dan de islam. Maar in de twintigste eeuw, met de komst van het Arabisch nationalisme en het conflict in Palestina kwam er een campagne met de schending van de rechten van hun Joodse onderdanen. De Joodse gemeenschap in Irak leefde er 2500 jaar en vormde het hart van de culturele ontwikkeling van het Jodendom. Waar de Babylonische Talmoed werd geschreven en samengesteld. Bij de oprichting van de staat Israël, werd deze oude gemeenschap vervolgd door de Iraakse regering en werd verbannen na gewelddadige aanvallen (Verdrijving van Joden uit Arabische landen, 1-12 2014).

 

Afsluiting

 

Volgens de Joodse jaartelling leven we in het jaar 5784 na de schepping van Adam en Eva. Er is een traditie in de Talmoed die zegt dat tegen het jaar 6000 de Messiaanse tijd aanbreekt. In de afgelopen 3336 jaar heeft ons volk alle vijanden overleefd. Van Nebukadnezar tot Hitler, Nasser, Hoessein en vele anderen. De strijd die we nu voeren is de laatste ‘ballingschap’ en voert onvermijdelijk tot de komst van de Messias. We blijven vertrouwen op God (Rabbijn Evers, Nederlands Dagblad, 8 september 2022).

 

Volgens de Joodse jaartelling zijn er nu in 2023 (5784) nog 216 jaar te gaan alvorens dat jaar 6000 zal aanvangen. We gaan dus een spannende tijd tegemoet.

Toekomstgerichtheid en slagvaardigheid zijn belangrijke succesfactoren voor politiek, overheid en bedrijfsleven. Er is alleen één probleem: vooruitkijken wordt steeds moeilijker. De wereld is turbulent en de uitdagingen zijn groot; van klimaat, energie, water en migratie tot landbouw, arbeidsmarkt en Europese samenwerking. De leidt tot onrust en onzekerheid. Onvoorspelbaarheid is het nieuwe normaal. Welke trends kunnen we nog meer signaleren? (Sjors van Leeuwen, 4 wereldtrends voor 2023: onvoorspelbaarheid is het nieuwe normaal, 14 november 2022).

 

Wat betekent dit? Dat we nu in een turbulente tijd leven, met veel onzekerheid. Naast geopolitieke onrust en strijd, geldt dat de strijd in de hemelse gewesten steeds heftiger wordt. In plaats van alleen rekening houden met een geopolitieke visie is ook een metahistorische visie nodig.

 

Het jaar 6000

 

Het jaar 6000 (exact of ongeveer) geldt van oudsher in zowel de Joodse als de christelijke traditie. Maar ook op goede Bijbelse gronden, als het jaar waarin de grote wereldsabbat zal aanvangen. Immers, één dag is als duizend jaren etc. Volgens de Joodse jaartelling zijn er nog 216 jaar te gaan alvorens dat jaar 6000 zal aanvangen. We leven in een tijd die Bijbels-chronologisch gezien dus nog veel spannender is.

 

 

voetnoten

1. Hamas is een onderdeel van de pan Arabische Fundamentalistische Moslimbroederschap die islamitische wereldoverheersing nastreeft. Het is geen nationalistische organisatie (israël aktueel, november 2023).

 

2. Reactie Hezbollah, Er is een “reële” mogelijkheid dat het Libanese front zich uitbreidt terwijl Israël zich uitbreidt, zei Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, vrijdag in een lange televisietoespraak. Zijn toespraak kwam een dag nadat de terroristische organisatie Hezbollah aanslagen lanceerde langs de hele Israëlische grens, gericht op zowel burgers als posities van het Israëlische leger. “De oorlog heeft zich al uitgebreid naar meer dan één front”, zei Nasrallah. “Wij groeten de legers van Irak en Jemen die het hart van deze gezegende campagne zijn binnengegaan.” Hij beweerde dat de massamoordaanval door Hamas op Zuid-Israël op 7 oktober volledig was gepland en uitgevoerd ‘door de Palestijnen’. “We hebben twee doelen voor ogen: het stoppen van de gevechten om humanitaire redenen en het behalen van de overwinning voor Gaza en Hamas”, zei Nasrallah. “De optie dat het Libanese front zich zal uitbreiden is zeer reëel (Yaakov Lappin, JNS Daily Syndicate, 3 november 2023).

 

3. Voor meer uitgebreide informatie zie de teksten in de Bijbel (Exodus en Deuteronomium).

 

4. In de dagen van Saul werd hij uitgedaagd om zichzelf te bewijzen als de leider van Israël in de strijd tegen hun ergste vijanden, de Amalekieten, en zo zijn koningschap over Israël te vestigen. Saul was van de stam benjamin en zijn familie waren Kishites, een weinig bekende gemeenschap in die tijd. De profeet Samuël verklaarde dat de tijd om zijn heerschappij te vestigen was aangebroken (1 Samuël 15:1), maar het vereiste strikte gehoorzaamheid. Saulus kreeg het bevel om deel te nemen aan een strijd van grote historische en spirituele betekenis voor Israël, door een laatste slag uit te delen aan hun oude aartsvijand – de Amalekieten. Het boek Eerste Samuël vertelt ons dat Saul de vijand gemakkelijk aanviel, maar dat hij de missie niet van harte voltooide. Hij hield het beste van de schapen voor zichzelf en erger nog, hij spaarde Agag, koning van de Amalekieten. Hij regeerde en nog verder terug naar toen Mozes de Israëlieten uit Egypte leidde.

 

5. Het woord holocaust betekent "brandoffer" en is afgeleid van het Oudgriekse woord ὁλόκαυστον (holókauston), dat letterlijk 'geheel verbrand' betekent. Dit was in de oudheid een aanduiding voor een brandoffer aan een godheid. Het woord holocaust bestond in die betekenis ook in het Middelnederlands in de 14e eeuw, maar is daarna in onbruik geraakt. (Wikipedia).

 

6. De missie van de Einsatzgruppen was om alle weerstand achter de Duitse frontlinie uit te schakelen. De Einsatzgruppen doodden in hun ogen "ongewenste elementen" (Wikipedia).

 

7. Als gevolg van het onderdrukken van Israël.

 

8. De geestelijke wereld bestaat uit hiërarchische sferen. Van de hoogste sfeer naar de laagste sfeer. De engelen van de naties bevinden zich in een sfeer dicht bij de aarde (Dr. L. Floor, waar de engelen wonen en werken (2006). Samaël is aanwezig in de hoogste sfeer (The Zohar, Volume III, pag. 204).

 

9. De Midrasj (Pirkei d'Rabbi Eliëzer, hfdst. 14) beschrijft hoe God “Samaël en zijn troepen uit hun heilige plaats in de hemel wierp.” In het vorige hoofdstuk van dezelfde Midrasj lezen we hoe Samaël uniek is omdat, terwijl andere engelen zes vleugels hebben, Samaël er twaalf heeft en “een heel leger demonen bestuurt” (Mayim Achronim, 21 november  2018).

 

10. National Jewish Outreach Program.

 

11. Andere statistici zijn sceptischer. Zij onderwierpen “Moby Dick” aan eenzelfde soort onderzoek. Ook hier doken de namen van Hitler, Kennedy, Twin Towers en Napoleon op. De aanhangers van de bijbelcode verwierpen deze kritiek (SCRIBD, SiTU college-aantekeningen, 2009).

 

 

 

 

Het doel om het joodse volk te vernietigen, dr. H. Dubbelman