Momenteel ervaren wij een oorlog tussen deze landen. Hierbij ontvangt Oekraïne politieke en militaire steun vanuit westerse naties. Oekraïne wil zich losmaken uit het politieke en economisch netwerk van Rusland. Dit artikel sluit aan op de engelen van de naties, aflevering 2.

 

Vragen zijn
1. Waarom wil Oekraïne zich losmaken uit dit netwerk?
2. Wat betekent dit metahistorisch?


Alvorens dit uit te werken volgt eerst beknopt een overzicht van de historie van Oekraïne. Daarna een korte beschrijving over de engelen van de naties.


Historie Oekraïne en waarom wil deze natie zich losmaken uit het netwerk met Rusland (Wikikids)

 

Oekraïne is een land in het oosten van Europa. Het land is, qua oppervlakte, een van de grootste landen van Europa. Het grenst in het noorden aan Wit-Rusland (Belarus) en in het noordoosten en oosten aan Rusland. In het westen grenst het aan Polen en Slowakije en in het zuidwesten aan Hongarije, Moldavië en Roemenië. Er wonen ongeveer 44 miljoen mensen. De hoofdstad is Kiev. De taal is zowel Oekraïens als Russisch. Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland behoren tot de het Oost Slavische Volk (1) (Wikipedia).


Het land heeft een lange geschiedenis, die teruggaat tot de middeleeuwen met het Kievse Rijk. Na de invasie van de Mongolen in de 13e eeuw viel dit rijk uiteen en daarna is Oekraïne  deel geweest van Rusland, het Ottomaanse Rijk, Oostenrijk-Hongarije en de Pools-Litouwse Gemenebest. Na de Russische Revolutie en de Eerste Wereldoorlog scheidde Oekraïne zich af, maar in 1922 werd het weer onderdeel van de Sovjet-Unie. Oekraïne was de belangrijkste Sovjetrepubliek na Rusland. Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 werd Oekraïne onafhankelijk. Na de onafhankelijkheid wilde Oekraïne een neutraal land zijn. Het westen van Oekraïne is namelijk erg gericht op het westen, terwijl het oosten erg op Rusland gericht is. Dit leidde tot verschillende demonstraties en opstanden, zoals tijdens de Oranjerevolutie (2005) en de Euro Maidan (2014). Tijdens deze protesten wilden veel Oekraïners meer democratie en nauwere banden met het westen, waaronder de Europese Unie en de NAVO.


Oekraïne heeft ook enkele betwiste gebieden. Dit zijn gebieden die officieel bij Oekraïne horen, maar waar Oekraïne zelf geen controle heeft. In 2014 werd de Krim door Rusland ingenomen. Ook verklaarden de volksrepublieken Donetsk en Loegansk zich onafhankelijk, die gesteund worden door Rusland. Dit leidde tot een oorlog in het oosten van Oekraïne. In 2022 viel Rusland Oekraïne binnen en de strijd gaat nog altijd door.


Methode en doel van het onderzoek


Om aanwijzingen  te vinden zijn joodse en christelijke bronnen en artikelen van politieke, sociologische en filosofische wetenschappers gebruikt. Het onderzoek is inventariserend en geldt als kwalitatief. Het onderzoek geldt dan als kwalitatief onderzoek. Hierbij ligt het accent meer op interpreterend dan verklarend (P.G. Swanborn, Methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek, 1987).
Het doel is om informatie te verzamelen over de relatie tussen de onzichtbare wereld en de zichtbare wereld met behulp van metahistorisch onderzoek. Er is gekeken naar de invloed van engelen van de naties op het conflict.
Vermeld wordt dat harde conclusies moeilijk en discutabel zijn. Daarvoor is het probleemgebied te ingewikkeld. Bovennatuurlijke aanwijzingen laten zich niet meten en worden niet door iedereen gedeeld. Tevens weet men niet altijd over welke historische betrouwbaarheid de artikelen beschikken. Het gaat om een concept model en niet om een dwingende bewijsvoering (J.H. Segers, sociologische onderzoeksmethoden, 1977).


Engelen over de naties

 

De Thora vermeldt dat na de zondvloed de mensheid uit 70 naties bestond (Genesis 10 en 11). Elk met een leidende engel (Yehida Surpin, Chabad.org). Momenteel zijn er meer dan 70 naties. Hiervoor bestaan er verschillende verklaringen.

 

1. Rabbi Kessin beweert dat het mogelijk is dat engelen over verschillende naties heersen. Het zijn naties die op elkaar lijken betreffende religie cultuur, taal etc. en ontstaan zijn uit de 70 naties (Torah Thinking. org, Interview for Nation of Israel: Russia, Oekraïne, Iran, Israel, Angels and Mashiach, Motzei Shabbat, 22 maart 2022).

 

2. Elke natie heeft een engel in de hemelse gewesten. Wanneer één land op aarde  verdeeld wordt, splitst de engel die overeenkomt met dat land zich in tweeën. Wanneer twee naties samengaan, vloeien hun engelen ook in elkaar (Torah Jews, Divrei Yoel Vayishev, 5-12-2020).

 

3. In een artikel in Chabad.org (2001) "Echad" (Uniek) van de Baal Shem Tov (De Heer van de Goede Naam) van de Chassidische Meesters schrijft rabbi Schneur Zalman dat de uit Spanje verdreven Joden in weinig Europese landen welkom waren. Deze situatie was een reflectie van wat zich afspeelde in de geestelijke wereld. De engelen van deze Europese naties accepteerden geen Joden in hun land. De Joden zouden hun Torah en de unieke God bekendmaken. De engelen vreesden dat zij daardoor hun status zouden verliezen. Uitgezonderd de engel van Polen, die geen vrees had voor de Joden, omdat hij veronderstelde dat de energie die God aan de Joden schenkt dan ook hem zou verlichten.

 

4. Medinat Yisra'el (2) geldt als een Thora-gebod. God wil dat de Joden in Israël wonen schrijft Tzvi Fishman, 7 aug. 2020. Voor de uitleg hiervan verwijst hij naar de Joodse geleerde Ramban (3). Ramban noemt het unieke karakter van Eretz Yisra’el (4), waarbij God hemelse dienaren (engelen) aanwees om te heersen over alle landen in de wereld. Maar niet in Israël, waar God alleen regeert. In het Heilige land is de relatie van een Jood met God direct. Buiten Israël geldt niet. God is te bereiken via de bemiddelende engel die over dat land regeert. Bijvoorbeeld in Amerika en Frankrijk, gaat het gebed via de nationale engel van Amerika en die van Frankrijk.

 

Engelen die over landen zijn aangesteld, bepalen de religies, culturen, talen en het recht van inwoners en oefenen ook hun invloed uit op Joden.

 

Deze paragraaf samenvattend.

 

God heeft engelen over naties gesteld. Vier artikelen tonen hiervan voorbeelden. Voorde engelen van moderne naties geldt: Wanneer een groep mensen besluit een verenigde entiteit te creëren die een natie wordt genoemd, creëert dat automatisch een spirituele tegenhanger, een engel (Mendel Adelman, Chabad.org, Chabad.org: Ask the Rabbi, 18-7-2022).


Het metahistorisch netwerk van Rusland

 

De engel van Rusland

 

De engel van Rusland is een integratie-engel, die engelen van naties, met een gezamenlijke ideologie of godsdienst, wil verenigen om samen te werken. Niet om hun individualiteit op te heffen, maar ze te verheffen tot een universeel niveau. Engelen van naties zijn onderling verschillend. Hun sociale, politieke en religieuze instituten weerspiegelen het krachtenstelsel in de engelenwereld zelf. Maar er kan bij deze naties een verband zijn tussen godsdienst, ideologie, economie, recht, cultuur en geografische en landschappelijke situaties (Alexander Dugin, The metaphysics of national-bolshevism, 1996).


In het Groot en Heilige Azië bestaat (het Moederland) een heilige berg. Op de top staat een engel met twee verschillende vleugels. De een is donker en de andere is licht. Omdat de mix van puur licht en brandende duisternis purper produceert, is zijn naam de Purperen engel (5). Rusland is het Moederland (metafysisch), de belangrijkste natie. Daarom is deze engel, ook de engel van Rusland (citatie Luli Serrano Eguiluz van het Vierde Politieke Rijk, 2022). Purper is een koninklijke kleur en een van de zielsgeestkleuren (6). De kleur bestaat uit violet en rood. Violet bestaat op zijn beurt uit de primaire kleuren rood en blauw. Koningen, adel en kerkelijke leiders droegen deze  mantels. Het is een teken van een heerser met macht (www. Kleurenpunctuur.nl en Wikipedia).


Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Rusland. Veel van de socialistische Sovjet republieken grepen de kans aan om hun onafhankelijkheid uit te roepen (Wikipedia). Oekraïne wil ook onafhankelijkheid en los van Rusland.


Waarom valt Rusland Oekraïne aan? 5 redenen

 

Waarom valt Rusland Oekraïne aan? Dit zijn 5 redenen die Poetin en anderen noemen (Vlamis Kelsey, Business Insider, Nederland, 25 Februari, 2022).


1. Zorgen over uitbreiding NAVO (7) naar het oosten. De uitbreiding van de NAVO staat centraal in een strategie van het Westen om Oekraïne uit de Russische invloedsfeer te trekken en te integreren in het Westen (Maarten Muns, Kennislink, 11 maart 2022) (8).

 

2. Poetin beweert (ten onrechte) dat Oekraïne genocide pleegt op etnische Russen.

 

3. Poetin ontkent (ten onrechte) het bestaansrecht van Oekraïne als land (9).

 

4. Dubieuze zorgen over kernwapens (10).

 

5. Poetin wil een Russisch rijk (11).


De engel van Oekraïne

 

Tijdens de Russische invasie van Oekraïne adviseerde een Oekraïens-Orthodoxe leider zijn kerkleden tot wie ze hun gebeden moesten richten.


“We zien vandaag dat de aartsengel Michaël, samen met de hele hemelse menigte (leger van engelen), voor Oekraïne vecht. Zoveel mensen uit heel Oekraïne wenden zich tot mij en zeggen dat ze lichtgevende engelen hebben gezien boven het land van Oekraïne”, zei majoor aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk van de Oekraïense Grieks-Katholieke kerk in Kiev (2022).


“Vandaag bidden we: 'O aartsengel Michaël en alle machten van de hemel, vecht voor Oekraïne! Werp die duivel neer die ons aanvalt en doodt, verwoesting en dood brengt!’” (Christianity Today, Why Ukraine Calls Upon Michael the Archangel, Diana, Apostolos-Cappadona, April 12, 2022).


Metahistorische verklaring

 

Eerder in dit artikel is het politiek conflict tussen Oekraïne en Rusland beschreven. Oekraïne wil zich politiek, economisch en ideologisch losmaken van Rusland en zich aansluiten bij de EU.


De eeuwenoude relatie tussen Oekraïne en Rusland


Voor veel Russen heeft Oekraïne een bijzondere en heel symbolische betekenis. Vladimir Poetin ziet Oekraïne nog als een organisch onderdeel van Rusland. Als "één volk, één geheel" (VRT NWS in “Terzake", 15 februari 2022). Poetin zei in 2013 dat Russen en Oekraïners ‘een en hetzelfde volk’ zijn. Het is onacceptabel dat Oekraïne zich van Rusland afkeert en voor democratie kiest (De Volkskrant, Tom Vennink, 24 februari 2022).


Dit betekent dat de engel van Oekraïne het (engelen) netwerk van de engel van Rusland wil verlaten en zich wil invoegen bij het (engelen) netwerk van de EU (13).


De Engel over de EU naties


Welke engel de leiding heeft in het EU (engelen) netwerk is moeilijk te vinden in de literatuur. Enkele aanwijzingen zijn gevonden.

 

1. Het internationale recht als beschermengel van de exclusieve bevoegdheden van lidstaten inzake verlies van nationaliteit (Mr Helen Oosterom-Staples, Tilburg University, januari 2010). Het internationale recht zou verwijzen naar een engel die boven de nationale engelen van de Europese naties zou staan.

 

2. De taak van de Europese en nationale leiders is tweeledig: a. De engel promoten in het beleid van integratie en dat het beleid zelf ook kan helpen om het EU-project te "verkopen". b. De duivel verslaan. Het verbeteren van het imago van de Europese Unie (2022 © Nieuw Pact voor Europa). De Unie als inspiratie door een engel met goede doelen en niet als een demon, als een actor gedreven door eigenbelang (Ole Elgström, Europese integratie, december 2008).

 

3. De rabbijnen verwijzen naar de engel van Ezau /Rome /het Westen (Rashi, The Complete Jewish Bible, Genesis 37) (14). Volgens dr. F. de Graaff is de god (engel) van het Westen (15) een andere dan de God van Israël (F. de Graaff, Als Goden sterven, 1969).


Conclusie

 

Geopolitiek

 

Oekraïne wil het Oost Slavisch sociaal systeem met o.a. Rusland en Wit Rusland verlaten en zich voegen in het Westers sociaal systeem van de EU en de NAVO. Rusland accepteert dit niet en begint een oorlog, die tot nu voortduurt (16). Het Westen reageert hevig, waardoor de oorlog lang zal duren (Laurien Crump, over Rusland en Oekraïne, Universiteit Utrecht,15 juni 2022).


Metahistorisch

 

De engel van Rusland (17) heeft in de engelenwereld van de Oost Slavische volkeren de belangrijkste functie. In deze sfeer behoren ook de engel van Oekraïne en de engel van Wit-Rusland (Belarus) en de hoofdstad Minsk is Mikhail (18) (Minsk Tourism). Het metahistorisch conflict is:  Dat de engel van Oekraïne zich wil aansluiten bij de geestelijke wereld van het Westen. Maar de Oost-Slavische christelijke religie, cultuur, architectuur enz. verschilt spiritueel met die van het Westen (Sergei O. Prokofieff, The Spiritual Origins of Eastern Europe and the Future Mysteries of the Holy Grail Paperback, May 13, 2016). Dit veroorzaakt een spirituele conflict in de bovennatuurlijke wereld.


Wanneer is vrede mogelijk?

 

In de Talmud, Berachurachos 16b-17a staat een een gebed om vrede. “Mag het zijn in Uw Naam, onze God, dat er U vrede wil maken tussen de hemelse engelen”. De joodse geleerde Rashi stelt dat dit de engelen van de naties zijn. Wanneer er vrede is tussen deze engelen, dan is er vrede tussen de naties (Parsha Pearls: Parshas Shoftim, Torah Jews).


Wellicht komt bij u de vraag op, waarom door en in naties zoveel kwaad of gruwelijkheden zich voordoen. In een volgend artikel komt dit onderwerp mogelijk aan de orde.

 

 

 

 

voetnoten:

 

(1) De Slavische volkeren omvatten de Indo-Europese volken die een taal uit de Slavische taalfamilie spreken en worden aan de hand van de onderverdeling van deze taalfamilie onderscheiden in Oost-, West- en Zuid-Slaven. Hun oorsprong als afzonderlijk volk moet omstreeks het 2e millennium v.Chr. zijn geweest (Wikipedia).

 

(2) Medinat Israël is de natiestaat van Israël, de regering van de moderne staat sinds de oprichting in 1948.

 

(3) Nachmanides, of Mosjé ben Nachman,, acroniem Ramban (Gerona, 1194 - Palestina, omstreeks 1270) was een Spaanse rabbijn, arts, kabbalist, filosoof en Thora commentator. Hij is vooral bekend vanwege zijn laatste werk, het uitgebreide commentaar op de Thora (Wikipedia).

 

(4) Land (van) Israël, (Eretz Yisrael) is een concept in de joodse traditie ten aanzien van een gebied/land in het oude Kanaän (Wikipedia).

 

(5) De realiteit van "De Purperen Aartsengel" is het doen verlaten van Rusland uit de westerse (seculiere rationele) ballingschap naar het oosten van het Groot en Heilig Azië. De taak van Rusland met de engel is haar historische, spirituele missie, betreffende politiek, cultuur, sociologie, en  geschiedenis. Er zou een heilige berg zijn, waar de engel staat met vreemde vleugels. een vleugel is donker, de andere is licht. Het wordt de purperen engel genoemd, omdat de mix van licht en duister paars produceert. Het gaat te ver om hier verder gedetailleerd op in te gaan.

 

(6) Dat wil zeggen dat deze kleuren positief inwerken op de verbinding tussen ziel en geest. Binnen de kleurenpunctuur gebruik je deze kleuren om helderheid te creëren in het diepe onderbewustzijn.

 

(7) De NAVO is een politiek en militair bondgenootschap dat in 1949 is opgericht en dertig lidstaten telt, waaronder de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, België, Duitsland en veel andere Europese naties. Poetin heeft zorgen geuit over de uitbreiding van de NAVO naar Oost-Europa en de voormalige Sovjetstaten, met name naar Oekraïne.. Het lidmaatschap van de NAVO staat open voor elk Europees land dat aan de criteria voldoet. In het kader van dat principe, heeft NAVO Oekraïne in 2018 de status van aspirant-lid gegeven. Poetin wil de NAVO niet aan zijn grenzen en zegt dit te zien als een provocatie van Rusland. Volgens de Russische president heeft het westen de belofte verbroken om de NAVO niet verder oostwaarts uit breiden na het einde van de Koude Oorlog.

 

(8) Volgens John J. Mearsheimer, een vooraanstaande Amerikaanse politicoloog (University of Chicago). De les geopolitiek is dat grote staten altijd weerstand hebben tegen bedreigingen aan hun grenzen.

 

(9)  De Russische president beweerde dat Oekraïne door Lenin, de eerste leider van de Sovjet-Unie, is gecreëerd. Er is bewijs van een eigen Oekraïense cultuur en geschiedenis van vóór het ontstaan van de Sovjet-Unie.

 

(10) Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie gaf Oekraïne vrijwillig zijn kernwapens op, in ruil voor een veiligheidsgarantie van de VS, het VK en Rusland.

 

(11) Een andere reden voor de invasie van Oekraïne wordt volgens sommigen niet expliciet genoemd door Poetin: hij wil een imperium bouwen en de controle herstellen die Rusland of de Sovjet-Unie, had over Europa en Azië voor het einde van de Koude Oorlog. In 2005 noemde Poetin het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 'het grootste geopolitieke drama van de eeuw'.

 

(12) Zowel in de joodse traditie en de christelijke traditie is de engel Michaël een belangrijke engel hij strijdt in Daniel 10 tegen de engel er Perzen en in de eindtijd tegen Samael (satan). In Openbaringen 12, strijdt tegen de draak (satan).

 

(13) Zie de paragraaf engelen van de naties.

 

(14) Magdiel: Dit is Rome. [Pirkei d'Rabbi Eliezer, hfst.38]. Zie ook artikel, de tegenstellingen tussen Jacob en Ezau.

 

(15) Het Westen wed eeuwenlang geleid door een tussenwezen. Paulus schrijft in Galaten 3:19, de wet is geschonken door (tussenwezens) engelen (F. de Graaff, Als goden sterven, 1969).

 

(16) Volgens Crump liggen de wortels van dit conflict in de elf maanden na de val van de Berlijnse muur in 1989. “Gorbatsjov, de toenmalig leider van de Sovjet-Unie, had grootse plannen voor een gemeenschappelijk Europees huis en een terugkeer van Rusland naar Europa”.

 

(17) De Purperen engel. Er is een spiritueel verschil in het Oost-Slavische christendom en dat van de engelen van West en Centraal Europa.

 

(18) Zijn standbeeld staat in de kerk van Simeon en Helena in Minsk. Wit-Rusland volgt voornamelijk Oosters-orthodoxe overtuigingen en aartsengelen hebben een belangrijke plaats ingenomen in hun aanbidding. Toen de Rode Kathedraal in de jaren negentig aan de mensen werd teruggegeven voor dagelijkse gebeden, was de eerste stap om de kerk te personaliseren volgens het geloof de bouw van het standbeeld van de aartsengel. Tevens staat een standbeeld op een eiland, een huilende beschermengel, betreffende de gesneuvelde soldaten in Afghanistan, die hij niet kon redden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het metahistorisch conflict tussen de engelen van Rusland en Oekraïne, dr. H. Dubbelman