Volgens Rabbi Menachem Mendel Scheerson in één van zijn lessen

 

  1. Jeruzalem, in Israël, geldt als het centrale spirituele/materiële energiegebied van waaruit deze energie uitstroomt naar de naties in de wereld.

 

  1. Deze spirituele energie, het Woord van God, buiten Israël is toegewezen aan de beschermengelen van de 70 naties. Zij zijn dus intermediairs of tussenwezens.

 

  1. Vanuit deze engelen stroomt de spirituele/materiële energie naar de mensen, de flora en de fauna in deze naties en naar de fysieke wereld en het heelal. Dit zijn de sferen en de banen van de sterren en de planeten.

 

  1. Deze beschermengelen incl. het pantheon stellen eigenlijk niets voor in relatie tot de energie welke God  naar hen afstraalt. Zij zijn afhankelijk van de transcendente energie van God. Daarom geldt de energie afkomstig van de engelen als minder dan de directe energie van God.

 

  1. Daarom worden deze engelen andere goden genoemd. De God der goden, omdat deze engelen zich als goden beschouwen. Daarom zijn de naties die hun spirituele energie ontvangen van hun engelen en machten, in principe afgoden dienaars. Dit duurt tot de definitieve verlossing, wanneer het kwaad en de verkeerde machten verwijderd worden. God heeft beloofd (Zephaniah 3:9) dan zal Ik de naties zuiveren en zullen zij de Naam van God aanroepen. Dan zal Israël niet meer in ballingschap zijn.

 

 

Uit Psalm 82

 

1.         God staat in de vergadering van de goden. Hij oordeelt in het midden van de goden

2.         Hoelang zult gij onrechtvaardig richten, en de goddelozen gunst bewijzen?

3.         Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.

4.         Bevrijdt de geringe en de arme, redt hem uit de goddelozen hand.

5.         Zij weten iets en begrijpen niets, in duisternis wandelen zij rond,

6.         Wel heb Ik gezegd gij zijt goden. Ja allen zonen des Allerhoogste.

7.         Nochtans zult gij als mensen sterven, als een der vorsten zult gij vallen.

8.         Sta op o God, richt de aarde, want Gij bezit alle volken.

 

Het oordeel betreft de goden van de volken, naties. De goden (engelen) worden gedegradeerd en van hun hogere plaats gezet. Dus volken, culturen worden door God veroordeeld. Er ontstaat dan een lang of kort proces van verval.

 

Wanneer?

 

  1. Culturen van de naties en volken zijn zeer zondig;
  2. Er is moreel verval, corruptie. God is verlaten.
  3. Israël wordt vervolgd, geboycot, uitgesloten, vijandschappelijk behandeld of gepoogd  uit te roeien.

 

 

Volgens Dr. Michael Schulman 17 maart 2016 over Jesaja 24:21

 

G-d verlaagt de (leger)machten in de hemel en koningen op aarde van hun tijdelijke, meer verheven positie van macht over het Joodse volk. Ze werden teruggebracht tot hun normale niveau, waarop zij niet natuurlijk bevoegd zijn over het Joodse volk. (Uitleg van Rashi)

 

Vraag: Engelen van de naties bestaan die in onze tijd nog en hoe kunnen we hun optreden in de wereld herkennen?

 

Dr. M. Schulman: Ja, ze bestaan. Alles wat de leiders van de naties in hun acties als leiders doen, is gekanaliseerd naar hen via hun natie engel.

 

Vraag: In ons land gelooft de meerderheid (80%) van de Nederlanders niet meer in G-d. Zij hebben geen kennis van de Bijbel, spiritualiteit, de bovennationale werelden, de engelen van naties. Zelfs in sommige kerken ontbreekt deze kennis. Betekent dit dat de engelen van de Ezau-westelijke naties afgeworpen worden?

 

Dr. M. Schulman: Het gebeurt niet van zelf. Wanneer de engel van een natie is verlaagd (d.w.z. gedegradeerd), zal de natie de macht en invloed in de wereld verliezen. Andere landen zullen deze natie gemakkelijker kunnen veroveren of gaan besturen.

 

Vraag: Zal de westerse mens vroeg of laat het afleggen tegen de Islam en de massa-immigratie?

 

Dr. M. Schulman: Ik verwacht ook dat de Messias spoedig zal komen, en Hij grote veranderingen in de wereld zal doen.

Israël het centrale energiepunt van de naties en de wereldgeschiedenis