Inleiding en vragen

 

Ezechiël 28 : 11: !3, 14, 15 etc.

 

Is de koning van Tyrus een mens of is hij satan? Wat voor soort handel werd er gedreven, waardoor de hoogmoed die het gevolg was, in zulke godsdienstige termen wordt beschreven? Wat is een cherub? Vermeldt de Bijbel gevallen cherubs? Is de val van de koning van Tyrus consequent door te trekken naar een val van satan?

In dit artikel worden antwoorden op deze vragen gezocht uit meerdere Joodse en christelijke bronnen.

 

Antwoorden

 

In de bijbel staat in het boek Job dat de satan een zwerftocht over de aarde heeft gemaakt. Ook wordt Samael de engelvorst van Esau/Edom en Rome genoemd (Jodendom Online).

 

dr. Schulman

 

Het antwoord van dr. Schulman is dat Ezau en Ismael ontstonden uit de 70 naties, Hebreeërs zijn, en dat hun engelen boven die van de overige 70 naties staan. Hetzelfde geldt voor Michael, de beschermengel van Israël, die een van de grote/voornaamste vorsten genoemd wordt. Deze engelen zijn tevens malach en sar.

 

Kabbalah

 

De kabbalistische boom beschrijft dit als volgt. Michael bevindt zich in de tweede wereld en eventueel in de derde wereld. De overige 70 engelen over de naties bevinden zich in de derde hemelse wereld.

 

Samael beheerst dus meerdere gebieden door middel van de 70 engelen, lagere engelen/demonen of vrouwelijke engelen/demonen (Kabbalah, Charles Poncé, 1991). Ook in het boek “Als Goden sterven” beschrijft dr. F. de Graaff over dit soort verschijnselen.

 

Nathan Shapiro

 

Rabbi Nathan Schapira, becommentarieerd door David Slavin, noemt lagere engelen/demonen etc. Wellicht geldt een verband, overeenkomst met of aanwijzing naar andere godsdiensten. Ook daar komen de vrouwelijke godinnen/machten voor. In de Zohar wordt van vrouwelijke bovennatuurlijke wezens gesproken. Misschien heeft Shapiro die leefde in de 17e eeuw het daar vandaan.

 

Nathan Shapiro was een tijdgenoot van Chaim Luzatto een grote rabbijn, die in Italië leefde. Luzatto heeft het boek “Derech Hashem” (de weg naar God) geschreven, wat aanbevolen werd door een messias belijdende jood Toby Trudel uit De USA. Dit boek wat ik kocht in New York geeft meer inzicht in het joodse denken over de verbinding van deze wereld met de onzichtbare wereld en de werking van engelen, krachten etc.

 

De rabbijnen gaan er vanuit dat zowel Luria, Chaim Luzatto, Shapiro naast de Zohar ook ander openbaringen/visioen ontvingen. De boeken Joodse meditatie en Sepher Yetzirah (het boek der Schepping) van Arey Kaplan zijn hiervan voorbeelden. Hierin is beschreven hoe men hogere bewustzijnsvormen kan bereiken en daardoor hogere werelden kan waarnemen. Deze werelden zijn niet met het dagelijkse bewustzijn te meten, waarin wetenschappers mee werken en meten.

 

Hier ligt het huidige methodologische probleem en de discussie over feiten waarnemen. De moderne wetenschap komt niet verder en ontkent andere bewustzijnsvormen. Daarom de weerstand tegen Pim van Lommel, dr. Kenett Ring, prof.dr Sam Parnia, prof.dr. Atwater etc. Dit vanwege hun resultaten bij bijna dood ervaringen. Zij komen tot de conclusie dat er naast het aardse bewustzijn, andere bewustzijnsvormen mogelijk zijn.

 

(bron: Leaving The Land (Israël, hoofdstuk zeven, deel 1, chabad.org)

 

dr. F. de Graaff

 

Ook dr. F. de Graaff dacht dat de vorst van Tyrus verwijst naar een engel van een natie of de satan (uitleg in telefoongesprek). De opzet is om met deze informatie iets verder te komen m.b.t het moeilijke werk van de metahistorie en het werk van dr. F. de Graaff.

 

Dr. F. de Graaff schrijft in zijn boek Anno1000-anno 2000 dat het christendom in het oosten te zwak was om de oprukkende god van Arabië etc. te weerstaan. Verschijnselen waar wij nu ook met te maken hebben. We zien ook  een zeer zwak christendom.

 

 

 

 

 

 

Metahistorie en bovennatuurlijke krachten, dr. H. Dubbelman