Inleiding

 

In een vorig artikel is geschreven over de Scheppingskracht van de oorspronkelijke Heilige Hebreeuwse letters. Door het omzetten en veranderen van deze letters schiep God de kosmos, waaronder de aarde. Hierbij schonk God de levenskracht aan alle levende wezens op aarde (Lessen in de Tanya Shaar Hayichud Vehaemunah, joodse mystiek).

 

Ondanks de zondeval onderhoudt God nog steeds zijn schepping. Het betekent wel dat alle levende wezens, zoals mensen, dieren en planten tijdelijk op aarde leven, maar dat zij wel als soort blijven bestaan. 

 

Hierbij behoren de natuurwetten waardoor het leven op aarde mogelijk is.

 

Wij zijn dus afhankelijk van de randvoorwaarden die God in zijn schepping gesteld heeft. Naast de natuurwetten gelden er ook nog de geboden die God gesteld heeft om een sociaal leven naar behoren te laten functioneren. Mensen hebben de vrije keuze om zich hieraan te houden of dit niet te doen.

 

Men zou kunnen stellen dat deze voorwaarden in grote lijnen samen te vatten zijn in de Universele Wetten (Martijn, Ervaringsdeskundige, 3 feb 2023).

 

Universele Wetten

 

Alles en iedereen worden beïnvloed door de zogenaamde Universele Wetten (Martijn, Ervaringsdeskundige, 3 feb 2023). De Universele Wetten (1) zijn te herkennen als de scheppende levenskracht die in alles aanwezig is.

 

Vragen

 

  1. Wat zou er gebeuren als God zou besluiten tot het einde van de schepping?
  2. Hoe vindt de delegatie van de Goddelijke levenskracht plaats? (Tanya voor zondag 28 Tishrei 5807 - 28 oktober 2046 schrikkeljaar)

 

Analyse

 

We hebben gezien dat God, ondanks alle misstanden en zonden die op aarde plaatsvinden, de schepping nog steeds onderhoudt. Maar stel dat Hij zou besluiten om een einde te maken aan de schepping. Wat is dan het resultaat?

 

Hoe doet God dat?

 

Als Hij de letters van de tien uitspraken waarmee de aarde werd geschapen (tijdens de zes dagen van de schepping) doet afwijken. Dan keert de situatie weer terug naar het absolute niets. Een situatie zoals die was vóór de Zes Dagen van de Schepping. Dit kan zelfs in een enkel ogenblik.

 

Engelen, sterren, planeten, mensen, dieren en planten zouden dan niet weer bestaand worden. Het  zou zijn alsof ze helemaal nooit hadden bestaan, precies zoals in de tekst in Genesis in het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

De levenskracht

 

God laat de levenskracht niet rechtstreeks naar de op aarde levende wezens neerdalen. De goddelijke uitstraling van Zijn levenskracht is echter zo intens dat mensen, dieren etc. die niet direct kunnen verdragen. Daarom neemt de levenskracht stap voor stap af, totdat de draagkracht van de ontvangende wezens is bereikt. Van God naar de engelen en dan naar de op de aarde levende wezens. Engelen kunnen meer levensenergie verdragen dan mensen, dieren en planten (2) (Chabad.org.). God realiseert dit door het veranderen en verplaatsen van de Heilige Hebreeuwse letters.

 

Samenvattend: De Goddelijke levenskracht neemt geleidelijk af en wordt steeds meer afgeschermd voor de op aarde bestaande levensvormen.

 

Conclusie

 

Vaak hoort men dat God niet almachtig is, want waarom laat Hij al die ellende en geweld toe op aarde?

 

Maar er komt hier een heel ander beeld naar voren. Dat de wereld nog bestaat, is dankzij God. Niet door de machtigen, de politici, de wetenschap, de activisten en noemt u verder maar op. God heeft de schepping volgens zijn ontwerp en wetten gecreëerd. Aan de mens is een vrije wil geschonken.   Hij kan zelf kiezen tussen dat alles ontstaan zonder God of door God als Schepper. Bij het eerste denkt men het echter beter te weten dan Gods geboden. Deze geboden zijn door de mens omgezet in Eigen geboden. Vooral in het Westen heeft men God vaarwel gezegd en als niet bestaand wordt geacht. God ziet de democratische en autoritaire politieke stijlen in de naties, als vervanging van Zijn Bestuur.

 

Aan beide stijlen ontstaan ontsporingen, die kunt u zelf invullen. God laat het nog steeds toe. Hij heeft de macht er een eind aan te maken en niemand kan Hem tegenhouden. Het zou verstandig zijn dat de mensheid hier eens over na zou denken.

 

Stel dat God zou besluiten, de scheppende letters te laten vertrekken. Die vraag blijft tenslotte over. Wat betekent dat dan of slapen we gewoon door?

 

Afsluitende opmerkingen

 

Het is oorlog maar niemand die het ziet staat in het boek van Huib Modderkolk (september 2019). Het is een onzichtbare strijd in de huidige geopolitieke wereld tussen de westerse naties (USA, UK, Nederland etc.) en de niet westerse naties (Rusland, China, Iran, Noord Korea etc.). Geheime diensten infiltreren in elkaars digitale systemen. Hackers zijn in staat digitale geheime informatie te verkrijgen of energiecentra en grote infrastructurele werken, zoals de Oosterschelde kering buiten werking te stellen. Zoals gezegd in tegenstelling tot een zichtbare oorlog is dit een onzichtbare oorlog.

 

In het boek staat een voorbeeld van een organisatie die het slachtoffer werd van digitale hackers. Dit als gevolg van zwakke plekken door gemakzucht.

Een zelfde situatie is ook aanwezig in de hemelse gewesten. Een situatie waar de seculiere mens die als niet bestaand acht.

 

Laten we stilstaan bij de samensmelting van "natiegoden" en het politieke, hoe de "geestelijke oorlogvoering" in "het hemelse rijk" het spiegelbeeld is van een politieke oorlogvoering op aarde. De Exodus was zowel een politiek conflict - de emancipatie van slaven - als een spiritueel conflict tussen de God van Israël en de beschermengel van Egypte. Het kosmische conflict manifesteert zich in een politiek conflict (Richard Beck ,Hunting Magical Eels ,23 maart 2022 en The Zohar, Volume III).

 

 

 

 

 

 

 

(1) Universele wetten

1. Het Principe van Vergankelijkheid

Deze wet stelt dat niets oneindig is, dat niemand altijd blijft leven of bestaan en dat alles ooit vergaat. Er wordt vanuit gegaan dat alles wat we zien én zijn, uiteindelijk terugkeert naar de Bron van relaties tot materiële bezittingen, gedachten, etc.

 

2. Het Principe van Oorzaak en Gevolg

Dit principe houdt in dat elke oorzaak een gevolg heeft en elk gevolg een oorzaak. Toeval is een illusie: alles in het Universum beïnvloedt het andere. Dit zorgt voor een onzichtbare maar krachtige dynamiek die de hele realiteit schept.

 

3. Het Principe van Polariteit

Ook deze wet is erg belangrijk, aangezien hij betrekking heeft op het feit dat we in een wereld leven van tegenstellingen: warm of koud, voor en tegen, onder en boven, yin en yang. Van lage frequenties tot hoge frequenties, beide maken een essentieel deel uit van het universum zoals wij het ervaren.

 

4. Het Principe van Behoud Van Energie

Ook is er de wet van behoud van energie, die stelt dat niets écht vergaat, maar enkel kan worden omgezet in een andere vorm van energie. Alle energie draait rond in kringen, waarvan ook het principe van karma komt: wat je zaait, zal je oogsten. Alles is veranderlijk, ja, maar niets verdwijnt écht.

 

2. God realiseert dit door het omzetten en het vervangingen van de Heilige Hebreeuwse letters (Tanya).

 

De Scheppingskracht van de Hebreeuwse letters, dr H. Dubbelman