wat is metahistorie?

Metahistorie is de geschiedenis achter de geschiedenis. Bovennatuurlijke wezens beïnloeden historische en aardse feiten. Vaak wordt deze metahistorie filosofisch opgevat. Het gaat dan om beschouwingen over de geschiedenis. 

 

In onze tijd geldt in het algemeen dat er weinig aandacht is voor bovennatuurlijke wezens, die invloed hebben op het wereldgebeuren.

Dat is in het verleden anders geweest. Al in de bijbel wordt in Daniel 10 geschreven over de Engelenvorst der Perzen. Ook in de Zohar wordt geschreven over de diverse Engelenvorsten van de naties in de wereld. 

 

De betekenis van Metahistorie is door de eeuwen veranderd. In de antieke wereld werd er geen scheiding ervaren tussen zichtbare en onzichtbare natuur met zijn goden. De Olympische spelen is hier een voorbeeld van. Dit vanwege een strijd tussen de goden. 

In de Middeneeuwen heeft het woord "meta" de betekenis van boven gekregen. Vanuit een hoger standpunt, het God's eye wordt de wereld bekeken. Het is als een toneelspel van Shakespeare. Boven het dagelijkse toneel vindt op een hogere verdieping een gelijktijdig toneelspel in de godenwereld plaats.

In de moderne wereld gaat men er vanuit dat de werkelijkheid te verklaren is vanuit menselijke waarneming. Dit vanuit verschillende filosofische en politieke beschouwingen. Zoals bijvoorbeeld een democratische of een communistische samenleving. Uiteraard veranderen deze opvattingen weer.