"Het hoofd van Magdiel en de leider van Iram" (Genesis 36 vers 43)

 

In dit artikel wordt dit uitgelegd uit twee verschillende bronnen aan de hand van Genesis 36 vers 43.

 

Likutei Sichot

 

G'D vertelde Abraham dat het Joodse volk in de loop van de geschiedenis door vier koninkrijken zou worden onderworpen. De laatste onderwerping, die onmiddellijk voorafgaat aan het Messiaanse tijdperk, zal onder Rome zijn (Bereishit Raba 44:20). Onze huidige ballingschap wordt gezien als een verlengstuk van de Romeinse onderwerping, omdat de cultureel en juridisch westerse beschaving de waarden en het wereldbeeld van het oude Rome deelt. Het kan worden verdeeld in twee tijdperken, Magdiel en Iram, die beide verwijzen naar Rome (Zie Nachmanides over dit vers).

 

Magdiel, dat 'torenhoog boven G-d' betekent, verwijst naar het eerste tijdperk van de Romeinse ballingschap, waarin Rome actief tegen G-dheid was. Door de verfijning van de nazaten van Esau tijdens de ballingschap, wordt de verhevenheid ("Rome" in het Hebreeuws betekent verheven!) van "Rome" geopenbaard. Dit zal leiden tot het tijdperk van Iram.

 

Iram, die de Midrash (Bereishit Raba 83: 4) beschrijft als het verzamelen van schatten voor de Messias, verwijst naar de tijd dat "Rome" niet langer met G-d zal strijden, maar in feite zijn "schatten", dat wil zeggen zijn hulpbronnen, zal gebruiken om bij te dragen aan het ontvouwen van het messiaanse tijdperk.

 

(bron: Aangepast van Likutei Sichot , vol. 5, pp. 411-412 © 2001 Chabad of California/ www.LAchumash.org)

 

Lubavitcher Rebbe

 

Rabbi Menachem M. Schneerson (11 Nissan 1902-3 Tammuz 1994) werd de zevende rebbe van de Chabad-dynastie op 10 Shevat 1950. Hij wordt algemeen erkend als de grootste Joodse leider van de tweede helft van de 20e eeuw, een dominante geleerde in beide de geopenbaarde en verborgen aspecten van de Thora, en vloeiend in vele talen en over wetenschappelijke onderwerpen. De Rebbe is vooral bekend om zijn buitengewone liefde en zorg voor elke Jood op de planeet, die duizenden afgezanten over de hele wereld heeft gestuurd, toegewijd aan het versterken van het jodendom.

 

Moshe Yaakov Wisnefsky is een geleerde, auteur en bloemlezer en is hoofdredacteur bij Chabad House Publications of California. Hij is de auteur en vertaler van appels van de boomgaard, nalezingen uit de geschriften van de Arizal (Rabbi Isaac Luria, 1534-1572) over de Thora, en is de auteur en hoofdredacteur van de Kehot Chumash, geproduceerd door Chabad House Publications, met een geïnterpoleerde vertaling van de Thora met commentaar aangepast van de werken van de Lubavitcher Rebbe.

Dit zijn de namen van de oversten van Ezau, hoofdman Magdiel, hoofd Iram, dit zijn de oversten van Ezau ..." (Vayishlach 36:40-43). [Genesis 36]

 

De huidige galut wordt aangeduid als "Galut Edom - de Edomitische ballingschap", omdat de Romeinen - die de huidige galut tot stand brachten met hun vernietiging van de heilige tempel - voornamelijk afstammelingen van Edom waren. Deze galut is over het algemeen verdeeld in twee tijdperken, bestuurd door twee soorten leiders-leiders, zoals vermeld in het aangehaalde vers: De eerste is "Opperhoofd Magdiel." Deze naam betekent, en is een uiting van, "hij overdreef zichzelf (yitgadel) boven elke god" (Daniël 11:36).

 

In dit eerste tijdperk van de Edomite galut breidde het Romeinse rijk zich over de hele wereld uit, trachtte het jodendom te overmeesteren en het Joden moeilijk te maken Torah en mitswot te houden.

 

De tweede is "Chieftain Iram." Deze naam, de Midrash-toon, is een uitdrukking van 'hij is voorbestemd om schatten te vergaren (le'erom) voor de koninklijke Moshiach.'

Dit verwijst naar het tweede tijdperk van de Edomitische galut, degene dicht bij de Messiaanse dagen. In die tijd zal Rome ophouden Israël te onderwerpen en zal het zich onderwerpen aan heiligheid. Bovendien zal het zelfs Moshiach helpen. Rome zal worden getransformeerd om de heilige betekenis van zijn naam te realiseren: Romi als uitdrukking van hitromemut - verhoging, dat wil zeggen, de verhoging van heiligheid.

 

Ik vroeg me af waarom Rome zo genadig was voor koning Herodes, de Edomiet en heel Idumea. Rome werd eigenlijk gesticht door twee van Esau's belangrijkste zonen volgens documenten. Genesis 36:43 "Hertog Magdiel, hertog Iram: dit zijn de hertogen van Edom, volgens hun woningen in het land van hun bezit: hij is Esau, de vader van de Edomieten." Laten we nu eens kijken naar geschreven documenten over deze twee personen.

 

De Gur Aryeh legt uit dat Rome de naam Magdiel kreeg vanwege de grote hoogten Esav ( Esau) werd verhoogd tot tijdens de heerschappij van Rome. Hij voegt eraan toe dat de naam Rome in het Hebreeuws zelf de hoogten van het woord "hitromemut" betekent. Je kunt je afvragen waarom de Torah Rome twee namen gaf. Magdiel en Iram. De Maharal verlaat ons niet in het donker en legt de twee namen uit. Magdiel, zegt hij, betekent een toren (van het woord "migdal") die hun opkomst naar de hoogten aangeeft, naar de hemel, en Iram betekent een stad (van het woord "iyr"), hun wortels op aarde. Ze strekten zich uit van de aarde naar de hemel.

 

Dit feit is overgenomen van de Biblestudytools-website " Duke Magdiel, Hertog Iram

 

Magdiel ook, Jerom [SUP] F23[/ SUP] zegt, was in het land van Gabalena, vroeger bezeten door de hertogen van Edom; en de Targoem van Jonathan zegt dat deze hertog Magdiel werd genoemd uit de naam van zijn stad, die een sterke "migdal" of toren was: en Jarchi's opmerking over dit woord is, dit is Rome; zo zeggen de joodse schrijvers elders [SUP] F24 [/ SUP], dat Esau honderd provincies had van Seir tot Magdiel; zoals er staat: "Duke Magdiel, Duke Iram", dit is Rome : "

 

Dit verklaart de genade die Rome had voor Edom (koning Herodes en zijn nakomelingen), want Rome zelf werd gesticht door Esau's twee zonen. Rome is een van VEEL van het bolwerk van Edomites. Dit verklaart ook de genadeloosheid die Rome had ten opzichte van Gods dieren, want God zei dat Esau geen moraal had en goddeloos was. In alle mogelijke manieren trachtte hij tegen God in te gaan, door zichzelf naar de hemel te verheffen, zijn dieren uit te stoten en alles te vermoorden wat hij vooral de Israëlieten aanbad. Dit is wat ik kreeg van de geschiedenis en geldige bronnen, zelfs de Torah. Als iemand fouten in mijn bericht ziet, laat het me weten.

 

(bron: uit de leer van Lubavitcher Rebbe; aangepast door Moshe Yaakov Wisnefsky)

Westerse beschaving deelt de waarden en het wereldbeeld van het oude Rome